Home

OPIS FIRMY RDM ŚRÓDMIEŚCIE SP. Z O.O. W KRAKOWIE

 

RDM Śródmieście Sp. z o.o. w Krakowie posiada długoletnie doświadczenie w zakresie budownictwa drogowego. Wykwalifikowana kadra kierownicza, pracownicy o dużym doświadczeniu zawodowym i wieloletnim stażu oraz własny sprzęt budowlany w postaci nowoczesnych maszyn i specjalistycznych urządzeń pozwala nam na realizację usług w zakresie drogownictwa z pełną fachowością oraz solidnością.

 

PROFIL DZIAŁALNOŚCI

 

W ramach swojej działalności wykonujemy:

utrzymanie, budowy, remonty dróg i placów

modernizacje nawierzchni asfaltowych

nawierzchnie z asfaltów lanych modyfikowanych i twardolanych

nawierzchnie z mas mineralno-bitumicznych

nawierzchnie z kostki betonowej

nawierzchnie z płyty i kostki kamiennej

utrzymanie zimowe dróg, chodników i placów

sieci kanalizacyjne i wodociągowe

budowy i modernizacje parków miejskich

usługi transportowe